Główna

Laboratorium Inżynierii Cieplnej (LIC) akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) i International Laboratory Accreditation Cooperation  (ILAC) oraz notyfikowane przez TÜV Rheinland posiada komorę kalorymetryczną o dwóch niezależnych pomieszczeniach, w których możliwe jest utrzymanie zadanych parametrów temperatury w zakresie od -18oC do +50oC przy regulowanej wilgotności i precyzyjnym bilansie ciepła każdej części kalorymetru. Komora dodatkowo jest wyposażona w system pomiarowy, system sterowania, akwizycji i obróbki danych pomiarowych. Komora kalorymetryczna umożliwia wykonywanie normatywnych badań oporów cieplnych i współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych: ścian osłonowych, okien, drzwi, okien dachowych, okien lub świetlików wystających poza lico przegród i drzwi, sekcji ram okien, drzwi, ich połączeń z oszkleniem, żaluzji, skrzynek żaluzji za pomocą metody kalibrowanej i osłoniętej skrzynki grzejnej.

W komorze wykonywano normatywne badania zlecone przez przemysł: okien, okien dachowych, wyłazów dachowych, ram okiennych, żaluzji oraz ścian osłonowych.


Akredytowane przez PCA Laboratorium do obliczeń stosuje zaawansowany, komercyjny program komputerowy Ansys Fluent służący do obliczeń numerycznych przepływu ciepła i płynów przez modele geometryczne, np.: ściany osłonowe, oszklenia, okna, drzwi, okna dachowe, okna lub świetliki wystające poza lico przegród, sekcje ram okien, drzwi, ich połączeń z oszkleniem, żaluzje, skrzynki żaluzji.


Laboratorium jest wyposażone również w sprzęt laboratoryjny do prowadzenia badań elementów końcowych i regulacyjnych instalacji wentylacyjnych (kratki  nawiewne i wywiewne, anemostaty przepustnice zamykające i regulacyjne) oraz central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w zakresie badań mechanicznych, akustycznych i charakterystyk elementów składowych.

 

Szczegółowy zakres badań prowadzonych przez LIC pokazano w poniższej tabeli.

1. Badania z akredytacją PCA

 

Przedmiot badań/wyrób   Rodzaj działalności/badane cechy/metoda   Dokumenty odniesienia
Okna, drzwi, okna dachowe, okna lub świetliki wystające poza lico przegród   Współczynnik przenikania ciepła
Metoda obliczeniowa
 
  PN-EN ISO 10077-1:2007
PN-EN ISO 10077-2:2012
Sekcje ram okien, drzwi, ich połączenia z oszkleniem, żaluzje, skrzynki żaluzji   Współczynnik przenikania ciepła
Metoda obliczeniowa
 
  PN-EN ISO 10077-2:2012
PN-EN ISO 10211:2008
Ściany osłonowe   Współczynnik przenikania ciepła
Metoda obliczeniowa
  PN-EN ISO 12631:2013
PN-EN ISO 6946:2008
PN-EN ISO 10211:2008
Oszklenia   Współczynnik przenikania ciepła
Metoda obliczeniowa
 
  PN-EN 673:2011
Okna, drzwi
Wymiary obiektów do 1,50 m x 1,50 m
  Współczynnik przenikania ciepła
Metoda skrzynki grzejnej
Zakres U od 0,15 W/(m2k) do 3 W/(m2k)
 
  PN-EN ISO 12567-1:2010
PN-EN ISO 8990:1998
Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny
Wymiary obiektów do 1,50 m  x 1,50 m
  Współczynnik przenikania ciepła
Metoda skrzynki grzejnej
Zakres U od 0,15 W/(m2k) do 3 W/(m2k)
  PN-EN ISO 12567-2:2006
PN-EN ISO 8990:1998
Ramy
Wymiary obiektów do 1,50 m x 1,50 m
  Współczynnik przenikania ciepła
Metoda skrzynki grzejnej
Zakres U od 0,15 W/(m2k) do 3 W/(m2k)
  PN-EN ISO 12412-2:2005
PN-EN ISO 8990:1998
Skrzynki żaluzji zwijanych
Wymiary obiektów do 1,50 m x 1,50 m
  Współczynnik przenikania ciepła
Metoda skrzynki grzejnej
Zakres U od 0,15 W/(m2k)  do 4 W/(m2k)
 
  PN-EN ISO 12412-4:2005
PN-EN ISO 8990:1998
Urządzenia wentylacyjne końcowe. Przepustnice regulacyjne i zamykające   Szczelność przepustnic
Metoda pomiaru strumienia powietrza
Zakres: od 0,05 dm3/s do 55,00 dm3/s
 
  PN-EN  1751 :2014
 
Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym.   Szczelność przewodu
Metoda pomiaru strumienia powietrza
Zakres: od 0,05 dm3/s do 55,00 dm3/s
  PN-EN 1507 :2007
 
Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym.   Szczelność przewodu
Metoda pomiaru strumienia powietrza
Zakres: od 0,05 dm3/s do 55,00 dm3/s
 
  PN-EN 12237 :2005
 
Okna i drzwi   Przepuszczalność powietrzna
Metoda pomiaru strumienia powietrza
Zakres: od 0,05 dm3/s do 55,00 dm3/s
 
  PN-EN 1026 : 2016
PN-EN 12207 :2001
 
2. Badania w ramach notyfikacji udzielonej przez TÜV Rheinland umożliwiające ubieganie się o certyfikat TÜV
 
Przedmiot badań/wyrób   Rodzaj działalności/badane cechy/metoda   Dokumenty odniesienia
Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne   Mechaniczna wytrzymałość obudowy
Szczelność obudowy
Szczelność montażu filtrów
Właściwości cieplne obudowy
Izolacyjność akustyczna obudowy
Bezpieczeństwo mechaniczne
 
  PN-EN 1886 :2008
 
Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Klasyfikacja i charakterystyki działania  urządzeń, elementów składowych i sekcji  

Aerodynamiczna charakterystyka centrali
Szczelność obudowy

Klasyfikacja sekcji odzysku ciepła
Określenie klasy średniej prędkości powietrza w obudowie
Określenie klasy mocy napędowej wentylatora w centrali
Aerodynamiczna szczelność przepustnic regulacyjnych i zamykających
Szczelność montażu filtrów
 

  PN-EN 13053: 2006 + A1:2011
 
3. Badania poza akredytacją PCA
 
Przedmiot badań/wyrób   Rodzaj działalności/badane cechy/metoda   Dokumenty odniesienia
Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Kratki nawiewne, anemostaty, żaluzje czerpni i wyrzutni   Aerodynamiczne wzorcowanie ciśnienia i prędkości efektywnej w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza
Aerodynamiczne wzorcowanie charakterystyki izotermicznej strugi powietrza nawiewanego z elementu końcowego w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza
 
  PN-EN 12238 :2002
V180318PL